Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia perustuu ihmisen kykyyn valjastaa omat voimavarat käyttöönsä selviytyäkseen haastavissa tilanteissa. Menneisyys ajatellaan vahvuutena, josta voimavaroja ammennetaan, mutta jota ei jäädä murehtimaan. Terapiassa lähdetään mahdollisimman rivakasti etenemään kohti toivotunlaista muutosta käsiteltävän asian tai asioiden suhteen.  Terapiaan voi tulla myös puntaroimaan eri vaihtoehtoja opiskelun, työelämän tai ihmissuhteiden saralla. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja minua sitoo vaitiolovelvollisuus.