Nuorisoikäisten (12-18v.) vanhempien tuki/perhetyö

Nuorisoikäisten vanhemmat kamppailevat usein rajojen vetämisen, nuorten kasvuun sekä omaan jaksamiseen liittyvien kysymysten parissa. Tapaamisilla pohditaan yhdessä toimintatapoja perheen tilanteen helpottumiseksi. Usein jo yksikin tapaaminen voi auttaa.

Tapaamiset järjestetään joko vastaanotollani, perheen kotona tai muussa sovitussa paikassa ja kokoonpanot voivat vaihdella yksittäisen perheenjäsenen tapaamisesta perheen eri verkostoja käsittäviin tapaamisiin. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja minua sitoo vaitiolovelvollisuus.