Ammatilliset tukihenkilöpalvelut nuorisoikäisille (12-18)ja nuorille aikuisille (18-25)

Ammatillinen tukihenkilötoiminta sopii henkilölle, joka tarvitsee tukea yhdessä tai useammassa elämän osa-alueessa. Palvelua voidaan tarjota lastensuojelun avohuollon tukitoimena, aikuissosiaalityön osana tai palvelu voidaan ostaa yksityisesti. Ammatillinen tukihenkilö voi olla mukana arjen asioiden hoitamisessa tai esimerkiksi seurana harrastuksissa tai kulttuurikohteissa. Tapaamiset ovat kuitenkin tavoitteellisia ja palveluuni sisältyy aina yksilöterapeuttinen näkökulma, joka hahmotellaan asiakkaan kanssa. Lastensuojelun kautta tulevien asiakkaiden tapaamiset raportoidaan niin sovittaessa lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle, mutta muutoin asiakas saa tapaamisistamme raportit itselleen sovituin aikavälein. 

 Ammatillisen tukihenkilöpalvelun sisällöstä tehdään aina kirjallinen sopimus. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja minua sitoo vaitiolovelvollisuus.