PalvelutRatkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeisyys on eteenpäinsuuntaava, menneitä murehtimaton, henkilön omiin voimavaroihin ja niiden löytymiseen tähtäävä viitekehys. Ratkaisukeskeisyys ohjaa kaikkea työskentelyäni ja tiedän sen olevan keino aikaansaada muutosta pitkittyneisiinkin lukkotilanteisiin niin yksittäisten ihmisten kuin perheiden ja yhteisöjen sisällä. 

Kohtaan asiakkaani kuunnellen, kiinnostuen ja arvostaen. Luotan siihen, että asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija.

Tarjoan myös koulutusta perhe-, nuoriso- ja lastensuojelutyön ammattilaisille.